12 februari 2020 Bas

Dit verschilt per sector. Onze ervaring leert dat meer dan een kwart van de
websitebezoekers in de avond contact zoekt, hét moment waarop een organisatie juist niet bereikbaar is.